7/01/2008

ജൂലയ്

ജൂലയ് മാസം പിറന്നു.
കേരളത്തനിമയാര്‍ന്ന ഹര്‍താലാഹ്വാനത്തോടെ.
വരും നാള്‍കള്‍ ഹര്‍താല്‍ ദിനങ്ങളാവട്ടെ, മന്‍മോഹന്‍ ആണവകരാറില്‍ തൃക്കൈവിളയാടുമല്ലോ.
ഇടുക്കി ജില്ലക്കാര്‍ ഭാഗ്യവാന്‍മാര്‍, പോയ മാസം ഹര്‍താല്‍ അന്ചെണ്ണം.
മലപ്പുറം പിന്നിലാവുകയില്ല, പാഠപുസ്തകം പ്രതീക്ഷ നല്കുന്നു , സുന്നികളെ മോശമാക്കുന്നതായി ഗവേഷണം. കാലവിളംബം അരുതേ, പുസ്തകം പിന്‍വലിച്ചാലോ ?എല്ലോരും ഏഴാം പാഠം പഠിച്ചുവെന്ന മന്ത്രി വചനം കേള്‍ക്കുന്നില്ലേ . സുന്നികളാണ് മേല്‍ക്കൈ നേടേണ്ടവര്‍.

നമ്മുടെ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളെവിടെ?
മലയാളിതന്‍ കപട സദാചാരടിത്തിന്‍ മൂടുപടം ചീന്തിയെറിയുക.
പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍തന്‍ ഈറ്റില്ലത്തില്‍ പിറന്നവരേവിടെ, മലയാള സമൂഹത്തിന്‍ നന്മക്കായ് മറനീക്കി പുറത്തു വരിക.
പീഡനങ്ങള്‍ക്കിരളായ് നമ്മുടെ പിന്ച്ചു പൈതങ്ങള്‍ .
വായ്മൂടിയ കുംഭങ്ങളില്‍ വീര്‍പ്പുമുട്ടും മലയാളിതന്‍ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയെ തണുപ്പിക്ക,
പെണ്‍ പൈതങ്ങള്‍തന്‍ രക്ഷകരാക.
സാംസ്കാരിക നായകരെവിടെ ? മലയാളം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കില്ല .
അതാവട്ടെ ജൂലൈതന്‍ നിയോഗം .

No comments: