5/04/2009

മീറ്റാം, കൂട്ടത്തില്‍ ചുറ്റിനടക്കാം.

തൊടുപുഴ നടക്കുന്ന ബ്ലോഗ്ഗര്‍മാരുടെ സൌഹൃദ സംഗമത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഹരീഷ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിരുന്നോ ഇല്ലെങ്കില്‍ ഇതാ..

ലിങ്ക് ഇവിടെ.

കുടുംബ സമേതം പോകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു, പിള്ളാര്‍ക്ക് ഒരു ഔട്ടിംങും ആകുമല്ലോ.