5/04/2010

മലയാളം എഴുത്ത് - ലിനക്സില്‍

ലിനക്സിന്റെ പുതിയ വേര്‍ഷനുകള്‍ വരുന്തോറും കൂടുതല്‍ യൂ‍സര്‍ ഫ്രണ്ട്ലിയായി വരികയാണ്. ഫെഡോറ 12 ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങള്‍ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ലിനക്സിലേക്ക് - ഫെഡോറ 12