10/05/2008

സൌരോര്‍ജ്ജം

ഭൂമിയിലെ സൂര്യപ്രകാശ ലഭ്യത, ഭൂമധ്യരേഖക്കടുത്ത് കൂടുതലായും ധ്രുവങ്ങളിലേക്കു നീങ്ങുന്തോറും കുറഞ്ഞുവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യ താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട സൌരോര്‍ജ്ജ ലഭ്യതയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. ശരാശരി 300 ദിനങ്ങളിലായി, 2300 മുതല്‍ 3200 വരെ മണിക്കൂര്‍ തെളിഞ്ഞ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയില്‍ , ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ ഭൂപ്രദേശത്ത് 4 മുതല്‍ 7 വരെ വൈദ്യുത യൂണിറ്റിനു സമാനമായ, സൌരോര്‍ജ്ജം ലഭിക്കുന്നു. മൊത്തം ലഭ്യമാകുന്ന ഊര്‍ജ്ജം കണക്കാക്കിയാല്‍, ഏകദേശം 5000 ട്രില്ല്യണ്‍ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിക്കു തുല്യമാണ്.(വിക്കി.ഓര്‍ഗ്) ഇതിന്റെ ഒരു ശതമാനം ഉപയോഗ്യമാക്കാനായാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്ത ഊര്‍ജ്ജ ഉപയോഗത്തിനു മതിയാകുമെന്നു സൈദ്ധാന്തികമായി പറയാവുന്നതാണ്.

ഈ സാഹചര്യങ്ങള്‍ മുന്‍ നിര്‍ത്തി വിവിധ സൌര വൈദ്യുത പദ്ധതികളെപറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറു അവലോകനമാണിത്.


രണ്ടു മുഖ്യമായ സമീപനമാണ് സൌര വൈദ്യുത രംഗത്ത് ലോകത്താകമാനം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്.


1. സൌരോര്‍ജ്ജത്തിന്റെ താപ ഫലം ഉപയോഗിച്ചു വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുക.
2. ഫോട്ടൊ ഇലക്ട്രിക് പ്രതിഭാസം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സൌര സെല്ലുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക.

ഫോട്ടൊ ഇലക്ട്രിക് പ്രതിഭാസം
ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകമായ അര്‍ദ്ധചാലകങ്ങളില്‍ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ നിന്നും ഇലക്ട്രോണ്‍ പ്രവാഹം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം.
സൌര സെല്ലുകളാണ് ഇവയുടെ പ്രാധമിക ഘടകം. നിരവധി സെല്ലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഒരു സൌര പാനല്‍. സൌര പാനലില്‍ നിന്നു ഉറവെടുക്കുന്ന വൈദ്യുതി നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയോ , ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി പോലെയുള്ള സംഭരണികളില്‍ സംഭരിച്ചു വക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

സാധാരണയായി കുറഞ്ഞ ശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റുകളാണ് ഈ ഇനം . സൌര സെല്ലില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതി നേര്‍ധാരാ (ഡി.സി) വൈദ്യുതിയാണ്. ഇവ ഡി .സി ഉപകരണങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുവാന്‍ മാത്രമേ ഉപയുക്തമാകൂ. പ്രത്യാവര്‍ത്തിധാരാ (എ.സി) വൈദ്യുതി ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഇന്‍ വേര്‍ട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു.


സൌര താപ വൈദ്യുത നിലയങ്ങള്‍:


സൌര താപ വൈദ്യുത നിലയത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലെന്‍സുകള്‍, ദര്‍പ്പണങ്ങള്‍ മുതലായ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളുപയോഗിച്ചു സൊരോര്‍ജ്ജത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും, ഈ താപം വിവിധ ദ്രവവസ്തുക്കള്‍ മുഖേനെ ജലത്തില്‍ നിന്നും നീരാവി ഉണ്ടാക്കാനുപയോഗിക്കുകയുമാണിവിടെ. ചിത്രത്തിലെ സൌര കേന്ദ്രീകരണിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ദ്രാവകം ഉന്നത ഊഷമാവിലെത്തുമ്പോള്‍ , താപ മാറ്റം (ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്) മുഖേന ജലത്തെ നീരാവിയാക്കുന്നു. ഈ നീരാവി ഒരു ടര്‍ബൈന്‍ കറക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുകയും, തത്ഫലമായി, ഇതിനോട് ഇണക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ജെനറേറ്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

രാത്രി കാലങ്ങളിലും, ആകാശം മേഘാവൃതമാവുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും പ്രവര്‍ത്തനം തടസ്സപ്പെടാം എന്നതാണ്, സൌര വൈദ്യുത് പ്ലാന്റുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന പോരായ്മ.
ഹൈബ്രിഡ് പ്ലാന്റുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചാണ് പ്രായോഗികമായി ഇതിനു പരിഹാരം കണ്ടിരുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളില്‍ പ്രകൃതി വാതകമോ, തത്തുല്യമായ മറ്റിന്ധനങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചു ബോയിലറുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കകയാണ് ഇത്തരം പ്ലാന്റുകളില്‍ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍ ഹരിത വാതക പ്രതിഭാസം പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതലത്തിലേക്ക് ഗവേഷണങ്ങള്‍ വളരുകയും സൌരതാപം സംഭരിച്ചു വക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.


ഉന്നത മര്‍ദ്ദത്തിലുള്ള അത്യുഷ്ണ നീരാവി സൃഷ്ടിക്കുകയും അതു സംഭരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയുമാണ് ഒരു വിദ്യ.

ഉയര്‍ന്ന ദ്രവണാങ്കമുള്ള നൈട്രേറ്റ് സോള്‍ട്ടുകള്‍ താപവാഹിനികളായി ഉപയോഗിക്കുകയും ഉന്നത ഊഷ്മാവും , ഊര്‍ജ്ജവും വഹിക്കുന്ന ദ്രാവകങ്ങളായി മാറ്റി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ടാങ്കുകളില്‍ സംഭരിച്ച്, ആവശ്യാനുസരണം ഉപയുക്തമാക്കുകയുമാണ് മറ്റൊരു മാര്‍ഗ്ഗം.

ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററികള്‍ പോലെയുള്ള വിദ്യകള്‍ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും ഉയര്‍ന്ന ശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റുകള്‍ക്ക് ഇത് പ്രായോഗികമല്ല.

സൌരോര്‍ജ്ജം ഗാര്‍ഹിക ഉപയോഗത്തിന്:


സൌരോര്‍ജ്ജം ഗാര്‍ഹിക ഉപയോഗത്തിന്‍ ഗണ്യമായ തോതില്‍ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇവയില്‍ മുഖ്യമായതു താപോര്‍ജ്ജം നേരിട്ടു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സൌര ഹീറ്ററുകളാണ്. ഇവയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ചൂടുള്ള ജലം പാചകത്തിനും മറ്റും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റ് ഊര്‍ജ്ജരൂപങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, തദ്വാരാ മൊത്തം

ഊര്‍ജ്ജ ക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സോളാര്‍ പാനലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു വീടുകളില്‍ വൈദ്യുതോര്‍ജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ മേഖലയിലെ ഗവേഷണങ്ങള്‍ ത്വരിതഗതിയില്‍ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുകയാണ്. തത്ഫലമായി കൂടുതല്‍ ക്ഷമതയുള്ള സോളാര്‍ പാനലുകള്‍ , ചിലവു കുറഞ്ഞ രീതിയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനാവുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകം. അതോടെ സൊരവൈദ്യുതി സാധാരണക്കാരനും പ്രാപ്യമാവുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നതാണ്. സോളാര്‍ പാനല്‍ മേച്ചില്‍ ഓടുകണക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുക.

മറ്റു വൈദ്യുതോത്പാദന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു നിര്‍മ്മാണ ചിലവു ഏറെയാണെങ്കിലും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്ന സൌരോര്‍ജ്ജം, യാതൊരു വിധ മലിനീകരണങ്ങക്കും സൃസ്ഷ്ടിക്കുന്നുമില്ല.ഏറെ താമസ്സിയാതെ സൊരോര്‍ജ്ജം നാളെയുടെ ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സായി വളരുകതെന്നെ ചെയ്യും എന്നു പ്രത്യാശിക്കാം.

ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു കടപ്പാട് : ഗൂഗിള്‍

26 comments:

അനില്‍@ബ്ലോഗ് said...

മറ്റു വൈദ്യുതോത്പാദന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു നിര്‍മ്മാണ ചിലവു ഏറെയാണെങ്കിലും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്ന സൌരോര്‍ജ്ജം, യാതൊരു വിധ മലിനീകരണങ്ങക്കും സൃസ്ഷ്ടിക്കുന്നുമില്ല.ഏറെ താമസ്സിയാതെ സൊരോര്‍ജ്ജം നാളെയുടെ ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സായി വളരുകതെന്നെ ചെയ്യും എന്നു പ്രത്യാശിക്കാം.

ചാണക്യന്‍ said...

സൌരോര്‍ജ്ജ പ്ലാന്റുകള്‍ക്ക് നിര്‍മ്മാണചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും ഏറെയാണ് എന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ ലോകരാജ്യങ്ങളില്‍ എവിടെയെങ്കിലും സൌരോര്‍ജ്ജ പ്ലാന്റുകള്‍ വഴി വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദനം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

അയ്യോ തേങ്ങാ അടിക്കാന്‍ മറന്നു..
ഇന്നാ പിടിച്ചോ...
(((((ഠേ))))

ViswaPrabha വിശ്വപ്രഭ said...

ഇതിലും ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അനിലേ.

ഏറ്റവും നല്ല ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ ഏറ്റവും പഴയതു തന്നെ.

;)

ഹരീഷ് തൊടുപുഴ said...

വിജ്ഞാനപ്രദമായ പോസ്റ്റിന് ഒരിക്കല്‍ കൂടി നന്ദി...
സോളാര്‍ പാനലുകള്‍ വഴിയുള വൈദ്യുതോല്പാദനം വളരെയേറെ ചിലവേറിയതാണെന്നാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ഒരു വീടിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റണമെങ്കില്‍ 5 ലക്ഷമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചതായിഓര്‍ക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരന് പ്രാപ്യമാകുന്ന രീതിയിലായെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഇവ കൂടുതല്‍ ജനകീയമാകുകയുള്ളൂ...

അപ്പു said...

അനില്‍, നല്ലൊരു ലേഖനം. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില്‍ ചേര്‍ത്തുകൂടേ?

ഈ വാചകത്തില്‍ ഒരു പിശകില്ലേ ”2300 മുതല്‍ 3200 വരെ മണിക്കൂര്‍ തെളിഞ്ഞ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയില്‍ , ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററില്‍ 4 മുതല്‍ 7 വരെ വൈദ്യുത യൂണിറ്റ് സൌരോര്‍ജ്ജം ലഭിക്കുന്നു“ ഉദ്ദേശിച്ചതു മനസ്സിലായി, ഇത്രയും യൂണീറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാവുന്നത്ര സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അനില്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അങ്ങനെ തിരുത്തി എഴുതിയാല്‍ നന്നാവില്ലേ? റില്യണ്‍ എന്നൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ? ട്രില്യണ്‍ ആവും അല്ലേ?

അനില്‍@ബ്ലോഗ് said...

ചാണക്യന്‍ ,
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള്‍ വിവിധ സോളാര്‍ പവര്‍ പ്ലാന്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവയുടെ ഫോട്ടോകള്‍ അടക്കമായിരുന്നു ആദ്യം പോസ്റ്റിട്ടത്. വലുപ്പം കൂടിയതിനാല്‍ അവ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു.

അമേരിക്കയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന് നിരവധി പ്ലാന്റുകളെപറ്റി വിക്കി പറയുന്നത് നോകൂ.

നെല്ലിസ് എയര്‍ ഫൊഴ്സ് ബേസിലെ 14 മെഗാ വാട്ട് ഫൊട്ടൊ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാന്റ്റ് നോക്കൂ

രണ്ടു വകഭേദങ്ങളിലും പെട്ട ഓരൊ ഉദാഹരണങ്ങ്ല് പറഞ്ഞു എന്നു മാത്രം.2011 ആകുമ്പോഴേക്കും നിരവധി പ്ലാന്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമമാകുമെന്നു റിപ്പോറ്ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. വിശദമായി വൈകുന്നേരം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം.

വിശ്വപ്രഭ,
ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ ഒഴിച്ചു നിര്‍ത്തിയാല്‍ , ഏറ്റവും പ്രശ്ന രഹിതമായ വൈദ്യുതി സോഴ്സാണ് സൌര വൈദ്യുതി. സൂര്യനുള്ളടത്തോളം കാലം അതു ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.ബാക്കിയെല്ലാം ആണവ പ്രേമികളുടെ പ്രചരണങ്ങളല്ലെ.

ഹരീഷ്,
ശരിയാണ്.സൌരവൈദ്യുതി ചിലവു കൂടിയതാണ്, നിര്‍മ്മാണ ചിലവു.2-3 ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത്യാവശ്യം ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാം. അതു “സ്റ്റാന്റ് എലോണ്‍” യൂണിറ്റല്ല. പൊതു വിതരണ ശൃംഖല ഒഴിവാക്കാനാവില്ല,

ഒരു ഫോട്ടോ വോള്‍റ്റായിക് യൂണിറ്റിന്റെ ആയുസ്സ് 30 വര്‍ഷമാണ്, 20 വര്‍ഷം വരെ ഗാരണ്ടി തരുന്ന കമ്പനികള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. 10 -14 വര്‍ഷം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഉത്പാദന ചിലവു പൂജ്യം ആവും എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരു വീടു കെട്ടാന്‍ 20 ലക്ഷം ചിലവഴിക്കുന്ന പാവങ്ങള്‍‍ക്കെങ്കിലും ഇതു സാദ്ധ്യമാവും.

അപ്പു,
നന്ദി, വാചക ഘടനകള്‍ ഒന്നുകൂടി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.നേരിട്ടു ടൈപ്പു ചെയ്തു കയറ്റുമ്പോഴുള്ള പ്രശനമാണ്.

കാന്താരിക്കുട്ടി said...

ഏറെ താമസ്സിയാതെ സൊരോര്‍ജ്ജം നാളെയുടെ ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സായി വളരുകതെന്നെ ചെയ്യും എന്നു പ്രത്യാശിക്കാം.
അതന്നെ..അല്ലാതെന്തു ചെയ്യും..

നല്ല ലേഖനം

വികടശിരോമണി said...

എനിക്കധികമൊന്നും അറിയാത്തതും,അറിയണമെന്നാഗ്രഹിച്ചതുമായ വിഷയം.
ചില സംശയങ്ങൾ തീർത്തുതരാമോ?
1)ഗാർഹികോപയോഗത്തിനായി സൌരോർജപാനലുകൾ കേരളത്തിൽ എവിടെ ലഭ്യമാകും?
2)കൂടുതലാവും ചെലവ് എന്ന ആരോപണത്തിൽ ശരിയുണ്ടോ?
3)ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലറിയാനുള്ള വെബ് അഡ്രസുകൾ അറിയാമോ?

അനില്‍@ബ്ലോഗ് said...

കാന്താരിക്കുട്ടി,
സന്ദര്‍ശനത്തിനു നന്ദി.

വികടശിരൊമണി.
സത്യത്തില്‍ പ്രായോഗിക വിവരം കുറവാണ്. എനേര്‍ട്ടിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ സഹായിക്കാറ്.

കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ സൈറ്റ്
ഒരു എന്‍.ജി.ഓ
ഇവര്‍ സഹായിച്ചേക്കും.

കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചില ഏജന്‍സികളാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു പമ്പ് സ്ഥാപിച്ചത്. അഡ്രസ്സ തപ്പാം.
ഏറണാകുളത്ത് പാനലുകള്‍ ലഭ്യമാണ്.
500 വാട്ട് പാനലിനു 135000 മറ്റോആണ് വില എന്നു തോന്നുന്നു.

തറവാടി said...

:)

ഭൂമിപുത്രി said...

അനിൽ,നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുളിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം പൊതുവെ വേണ്ടിവരുക മഴക്കാലത്താണല്ലൊ.
വെയിലില്ലാത്ത ആ സമയം ഈ പാനലുകൾ കൊണ്ടുപയോഗമുണ്ടാകില്ലല്ലോ.അതോ ഊർജ്ജം സൂക്ഷിച്ച്വെയ്ക്കാൻ പറ്റുമൊ?
ഇവ സ്ഥാപിയ്ക്കാനാകുന്ന ചിലവ് കുറച്ചുകാലത്തെ കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൊണ്ട് മുതലാക്കാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.ഹീറ്ററുകളാണല്ലൊ വല്ല്യ എലക്ട്രിസിറ്റി കുടിയന്മാർ.

കാപ്പിലാന്‍ said...

വായിച്ചു .നല്ല ലേഖനം ,അനിലേ ഇന്നലെ മുതല്‍ ഞാന്‍ ആ സംസ്കൃതം കവിതയുടെ പുറകില്‍ ആയിരുന്നു .ഇപ്പോള്‍ എല്ലാം ശരിയായി .കവിതയുടെ അര്‍ഥം എല്ലാവര്‍ക്കും പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു :) സഗീറിയന്‍ സാഹിത്യം ബ്ലോഗില്‍ അലയടിക്കും നേരത്താണോ അനിലേ ഈ ഊര്‍ജ്ജവുമായിട്ടുള്ള വരവ്.നോ ടൈം ടൂ വേസ്റ്റ് :)

poor-me/പാവം-ഞാന്‍ said...

Dear,
vat about per watt cost?
any cheap method developed recently? kindly fall light on the subject.
Regards

ഞാന്‍ said...

നല്ല പോസ്റ്റ്.

സൗരോര്‍ജ്ജ സാങ്കേതികവിദ്യ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് energy density ആണ്. ഏകദേശം 37 ശതമാനത്തോളം ക്ഷമതയുള്ള സൗരോര്‍ജ്ജ സെല്ലുകള്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത്. സൗര്‍ര്‍ജ്ജസെല്ലുകളുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്സ് പ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളു. എല്ലാ വീടുകളിലും സോളാര്‍ സെല്ലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഊര്‍ജ്ജോപഭോഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം സ്വയം നിറവേറ്റണമെന്ന് നിയമം വരണം. ഇതില്‍ വരുന്ന ചിലവിന്റെ ഒരു ഭാഗം സര്‍ക്കാരിന് വഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളു.

smitha adharsh said...

നല്ല പോസ്റ്റ്..
പക്ഷെ,ഭൂമിപുത്രി യുടെ സംശയം എനിക്കും പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്...ഈ പോസ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോഴല്ല കേട്ടോ...മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നതാ.

അങ്കിള്‍ said...

അനിലേ,
സൌരോര്‍ജ്ജം വഴി വൈദ്യുതി മാത്രമല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയെറ്റുക്കുന്നത്. ഞാനുപയോഗിക്കുന്ന വീഗാര്‍ഡ് വാട്ടര്‍ഹീറ്റര്‍ സൌരോര്‍ജ്ജം വഴിയാണ് വെള്ളം ചൂടാക്കിയെടുക്കുനത്. അതില്‍ വൈദ്യതി ഉണ്ടാകുന്നതേ ഇല്ല. മറ്റെന്തോ തത്വമാണല്ലേ.

നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനുപയോഗിക്കുന്ന യു.പി.എസ്സില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഇന്‍‌വെര്‍ട്ടരിലുള്ള ബാറ്ററി ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യാന്‍ തക്ക ശേഷിയുള്ള സോളാര്‍ പാനലുകള്‍ വിപണിയില്‍ കിട്ടുമോ അനിലേ.

അനില്‍@ബ്ലോഗ് said...

തറവാടീ,
സന്ദര്‍ശനത്തിനു നന്ദി.

ഭൂമിപുത്രി,
smitha adharsh,
നമ്മൂടെ നാട്ടിലുപയോഗിക്കുന്ന സൌര ഹീറ്ററുകള്‍ , സൂര്യനില്‍ നിന്നുമുള്ള വികിരണങ്ങള്‍ സാന്ദ്രീകരിച്ചു (മലയാളം ശരിയാണോ ?)പാനലുകളില്‍ വെള്ളം ചൂടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദര്‍പ്പണങ്ങളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചു ക്ഷമത കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മഴദിവസങ്ങളിലും മറ്റും സൂര്യപ്രകാശത്തിനു കുറവുണ്ടെങ്കിലും അള്‍ടാവയലറ്റടക്കം വികിരണങ്ങള്‍ പാനലിനു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനാല്‍ തന്നെ ചൂടുവെള്ളം ലഭിക്കും. തെളിഞ്ഞ പ്രകാശമുള്ളത്ര ക്ഷമത ലഭിക്കില്ല എന്നത് തീര്‍ച്ചയാണ്.
പ്രകാശ വൈദ്യുത സെല്ലാകട്ടെ ദൃഷ്ടി ഗോചരമായ തരംഗ ദൈര്‍ഘ്യത്തില്‍ മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയുള്ളൂ.
എല്ലാം സൌര ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഒരു “സഹായ” യൂണിറ്റായി പരമ്പരാഗത ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സ് ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. എങ്കില്‍ തന്നെയും നിലവിലുള്ളതില്‍ ഏറ്റവും ചിലവു കുറഞ്ഞ സൌര ഉപകരണമാണ് സോളാര്‍ ഹീറ്ററുകല്‍.

കാപ്പിലാനെ,
സംസ്കൃത പദങ്ങള്‍ വായിച്ചു തളര്‍ന്നുറങ്ങിപ്പോയതിനാല്‍, ഇന്നലെ അധികം ബ്ലോഗ്ഗ് വായിക്കാന്‍ പോലും പറ്റിയില്ല.

“പാവം ഞാന്‍”
സൌര വൈദ്യുത ഉദ്പാദന ചിലവു നാള്‍ക്കുനാള്‍ കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. സിലിക്കണ്‍ ഉത്പാദനം കൂട്ടുകയും, സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടല്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാണൊത്.
നിലവില്‍ 12- 14 രൂപ വരെ ഒരു യൂണിറ്റിനു ചിലവാകുന്നുവെന്നും അത് 4 -6 രൂപയാക്കി കുറക്കാനാവും എന്നും മോസര്‍ ബെയര്‍ കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടതായി പത്രങ്ങളില്‍ വാര്‍ത്ത വന്നിരുന്നു.

“ഞാന്‍”
നന്ദി. അറിവുള്ള ആളുകള്‍ കൂട്ടിച്ചേക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇത്തരം പോസ്റ്റുകളുടെ മുതല്‍ക്കൂട്ട്.

അങ്കിളേ,
വീ ഗാഡ് വാട്ടര്‍ ഹീറ്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെ മീതെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ താപ ഫലം നേരിട്ടു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണവിടെ.

സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന 500 വി.എ. യുപീഎസ്സിനു 7 .എ.എച്ച് ബാറ്ററിയാണുപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു പത്തു വാട്ട് ചാര്‍ജര്‍ മതിയാകുമതിനു.പക്ഷെ സൂര്യ പ്രകാശം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഓടണമെങ്കില്‍ 300 വാട്ട് പാനല്‍ വേണ്ടി വരും.

500 വാട്ട് പാനല്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ഇന്‍ വേര്‍ട്ടര്‍ ബാറ്ററി ചാര്‍ജു ചെയ്യുകയും, അത്യാവശ്യ ഫാനുകളും മറ്റും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.

വിലയേക്കുറിച്ചു പറയുന്നില്ല. :)

കൂടുതല്‍ ആരെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കും എന്നു കരുതുന്നു.

Anonymous said...

നല്ല പോസ്റ്റ്.
സൗരോര്‍ജ്ജത്തിന് ചിലവ് കൂടുതലാണ്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ 20 വര്‍ഷത്തെ അതിന്റെ വില നോക്കിയാല്‍ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി കാണാം. അതേസമയത്ത് ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങളുടേയും യുറേനിയത്തിന്റേയും വില കൂടി വരുന്നു. കൂടുതല്‍ mass production ഉണ്ടായാല്‍ തീര്‍ച്ചയായും വില ഇനിയും കുറയും.
ഒന്നിച്ച് വീട് സൗരോര്‍ജ്ജത്തിലാക്കണ്ട. പകരം ചെറിയ ചെറിയ ഘട്ടങ്ങളായി അത് ചെയ്യാം. 50,000/- (including VAT)രൂപയുണ്ടെങ്കില്‍ വീട്ടിലെ അത്യാവശ്യ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ സൗരോര്‍ജ്ജത്തിലാക്കാം. പിന്നീട് പടിപടിയായി ശക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാം.

മഴയുള്ളപ്പോള്‍ എന്തു ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല ചോദ്യമാണ്.
വന്‍കിട വൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ക്കു പകരം, വീടുകളില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളെ micro power എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് മൊത്തം ഇത് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ മൊത്തം ആണവ നിലയങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതിയേക്കാള്‍ കൂടുതലാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം. എന്നാല്‍ ഇത് ഭംഗിയായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ smart grid എന്ന സംവിധാനവും വേണം. വിദേശ രാജ്യങ്ങള്‍ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി controller ഗ്രിഡിലേക്ക് ഒഴുക്കും. അപ്പോള്‍ നമ്മുടെ മീറ്റര്‍ തിരിച്ചായിരിക്കും കറങ്ങുക. വീട്ടിലെ നിലയം പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്തപ്പോള്‍ അത് ഗ്രിഡില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതി എടുക്കും. കായംകുളത്ത് മഴയാകുമ്പോള്‍ കൊച്ചിയില്‍ മഴയുണ്ടാകണമെന്നില്ലല്ലോ!

അധിക വൈദ്യുതിയുള്ള സമയത്ത് ഗ്രിഡ് ഈ വൈദ്യുതി ജല വൈദ്യുത നിലയങ്ങളില്‍ വെള്ളം തിരികെ പമ്പ് ചെയ്യാനുപയോഗിക്കാം. peak hour load കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ഇപ്പോഴും നമ്മള്‍ ഈ വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ സോളാര്‍ തെര്‍മല്‍ പ്ലാന്റിന് ചൂട് സോള്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് 18 മണിക്കൂര്‍ വരെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ചെങ്ങന്നൂരില്‍ സോംസണ്‍ പവര്‍ കമ്പനി സോളാര്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യ നല്‍കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ടാറ്റ-ബിപി യും അവര്‍ കൊച്ചിയിലാണ്.

എന്നാലും സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രോത്സാഹന സമീപനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഏത് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ആയാലും അതിന്റെ തുടക്ക സമയത്ത് സഹായം ആവശ്യമാണ്. ആണവ നിലയത്തിനും താപനിലയത്തിനുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും സബ്സിഡി നല്‍കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഗാര്‍ഹികാവിശ്യത്തിനുള്ള സൗരോര്‍ജ്ജത്തിനെങ്കിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം VAT(value added tax) എടുത്തുകളഞ്ഞാല്‍ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും.

നിത്യസാക്ഷി said...

വളരെ നല്ല പോസ്റ്റ്.
എല്ലാ ആശംസകളും..
ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ട രണ്ടു പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍..

1) അവരെപ്പറ്റി അവര്‍ പറയട്ടെ...
www.islamvicharam.blogspot.com
2) 'ബര്‍സ'യുടെ ഒരു വായന കൂടി...
www.swaliha.blogspot.com

അനില്‍@ബ്ലോഗ് said...

ശ്രീ.ജഗദീഷ്,
കമന്റിനു നന്ദി.

ഗ്രിഡ് സത്യത്തില്‍ വിട്ടുപോയി.ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമാണത്. സാങ്കേതിക ജ്ഞാനം എന്നതിലുപരി വിഷയത്തിന്റെ ആവശ്യകത മാത്രമാണ് ഇത്തരം പോസ്റ്റുകളില്‍ എന്റെ യോഗ്യത, ബിരുദങ്ങളില്ല എന്നര്‍ഥം.
പോസ്റ്റുകളില്‍ വീഴുന്ന ഇത്തരം കമന്റൂകളാണ് ഇതിനു മുതല്‍കൂട്ടാകുന്നത്.

തുടര്‍ന്നും സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഗീതാഗീതികള്‍ said...

വളരെ നല്ല പോസ്റ്റ്.

സൌര താപ വൈദ്യുത നിലയത്തിന്റെ ചിത്രത്തില്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ വ്യക്തമായി കാണുന്നില്ല.
പിന്നെ, സാന്ദ്രീകരിച്ചു എന്നുപറയുന്നിടത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചു എന്നു പറയണം എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. Focussing ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സാന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നാല്‍ ഡെന്‍സിറ്റി കൂട്ടുക എന്നല്ലേ?

ലതി said...

അനില്‍,
നാളെയുടെ ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സായി സൌരോര്‍ജ്ജം മാറട്ടെ.അനില്‍, വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഈ പോസ്റ്റിനു നന്ദി.

അനൂപ് തിരുവല്ല said...

മികച്ച ലേഖനം

പാച്ചപ്പന്‍ (പ്രത്യൂഷ്) said...

കൊള്ളാം നല്ല പോസ്റ്റ്..................

അനില്‍@ബ്ലോഗ് said...

ഗീതച്ചേച്ചീ,
മലയാളം വാക്കുകള്‍ ഒരു കീറാമുട്ടിയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍.
Concentrated എന്ന അര്‍ഥമാണ് ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത്. :)

താപ വൈദ്യുത നിലയത്തിന്റെ ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ അതു വലുതായി കാണാം. നന്ദി.

ലതി,

അനൂപ് തിരുവല്ല,

പാപ്പച്ചന്‍
അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കു നന്ദി.

Typist | എഴുത്തുകാരി said...

വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ പോസ്റ്റ്. നന്ദിയുണ്ട്‌ ഞങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതിനു്.